طب سوزنی و سیاتیک Medical acupuncture

sciatica-300x204 طب سوزنی و سیاتیک Medical acupuncture

سیاتیک و طب سوزنی

( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture ) طب سوزنی و سیاتیک : اصطلاح سیاتیک sciatica به دردی گفته می شود که در کمر و پاها ایجاد شده و بر اثر تحریک عصب سیاتیک ایجاد می گردد. درد سیاتیک معمولا از کمر شروع شده و به سمت کفل، پشت ران و تا زیر زانو ادامه می یابد. عصب سیاتیک بزرگترین عصب بدن است که از ریشه های عصبی در نخاع از کمر شروع شده و از قسمت کفل به سمت پاها می رود. گرچه درد سیاتیک اکثرا بر اثر بیرون زدگی دیسک بین مهره های کمری و فشار مستقیم آن بر روی عصب ایجاد می شود، اما هر عامل دیگری که باعث تحریک یا التهاب عصب سیاتیک شود می تواند باعث بروز درد در کمر و پاها شود. سیاتیک را می توان با انجام معاینات فیزیکی و روشهای تصویربرداری همچون سی تی اسکن و ام آر آی تشخیص داد. تحقیقات زیادی در مورد اثر طب سوزنی بر روی سیاتیک در

بیمارستانهای دانشگاهی در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته که نتایج همگی آنها از اثرات مطلوب طب سوزنی بر روی سیاتیک حکایت می کند. طب سوزنی با روشهای زیر به بهبود سیاتیک کمک

می کند:
# با تحریک اعصابی که در عضلات و سایر بافتها قرار دارند منجر به ترشح آندورفینها و سایر فاکتورهای شیمیایی شده و فرآیند بروز درد در مغز و نخاع را تغییر می دهد.
# با کاهش التهاب ( با افزایش ترشح فاکتورهای عروقی و ایمنی).
# بهبود سفتی عضلات و حرکت مفاصل (با افزایش جریان خون موضعی).
# با افزایش سطوح سروتونین و نورآدرنالین که می تواند به کاهش درد و تسریع ترمیم عصبی کمک نماید.
How acupuncture can help
There is substantial research to show that acupuncture is significantly better than no treatment and also at least as good, if not better than, standard medical care for back pain (Yuan 2008, Furlan 2008; see the Fact Sheet on Acupuncture and Back Pain). There is less specific research on acupuncture for sciatica, but there is evidence to suggest that it may provide some pain relief (Wang 2009, Chen 2009, Inoue Acupuncture can help relieve back pain and sciatica by:
stimulating nerves located in muscles and other tissues, which leads to release of endorphins and other neurohumoral factors, and changes the processing of pain in the brain and spinal cord (Pomeranz 1987, Zhao 2008).
reducing inflammation, by promoting release of vascular and immunomodulatory factors (Kavoussi 2007, Zijlstra 2003).
improving muscle stiffness and joint mobility by increasing local microcirculation (Komori 2009), which aids dispersal of swelling.
causing a transient change in sciatic nerve blood flow, including circulation to the cauda equine and nerve root. This response is eliminated or attenuated by administration of atropine, indicating that it occurs mainly via cholinergic nerves (Inoue 2008).
influencing the neurotrophic factor signalling system, which is important in neuropathic pain (Dong 2006).
increasing levels of serotonin and noradrenaline, which can help reduce pain and speed nerve repair (Wang 2005).
improving the conductive parameters of the sciatic nerve (Zhang 2005).
promoting regeneration of the sciatic nerve (La 2005